plakat_tydzien-przeds_ekran (2)

11-15 września 2017 roku tydzień przedsiębiorcy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.