1

Ulotka informacyjna.

W związku z licznymi przypadkami pojawiania się na terenie kraju rośliny pod nazwą „Barszcz Sosnowskiego” Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa udostępniła ulotkę dotyczącą zwalczania wyżej wymienionej rośliny.

Ulotka PIORIN dot. barszczu sosnowskiego.