1

Unieważnienie konkursu ofert.

Unieważnienie konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku. dotyczy zorganizowania w ciągu roku 10-ciu imprez sportowo-rekreacyjno-kulturalnym w Brdowie. Oferty przekraczaja budżet.