Unieważnienie zapytania ofertowego.

Gminna Spółka Wodna w Babiaku                                                Babiak, 17 lipca 2020 r.
ul. Poznańska 24
62-620 Babiak

 

      Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Babiaku informuje o unieważnieniu zapytania o cenę Nr 1/2020 z dnia  08 lipca 2020 r. na zadanie pn.: „Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Babiak” ze względu na niewystarczającą ilość środków finansowych zaplanowanych w budżecie spółki na realizację ww. zadania.

 

                                                                                                 Przewodniczący

                                                                                                (-) Tadeusz Sierakowski