Unieważnienie zapytania ofertowego.

Gminna Spółka Wodna w Babiaku                                                      Babiak, 30 lipca 2019 r.
Poznańska 24
62-620 Babiak

 

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Babiaku informuje o unieważnieniu zapytania o cenę Nr 1/2019 z dnia 16.07.2019 r. na zadanie pn.: „Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Babiak” ze względu na niewystarczającą ilość środków finansowych zaplanowanych w budżecie spółki na realizację ww. zadania.

 

                                                                                                 Przewodniczący

                                                                                                (-) Tadeusz Sierakowski