VII Sesja Rady Gminy Babiak

herb babiakUprzejmie informuję mieszkańców Gminy B A B I A K, że VII SESJA RADY GMINY BABIAK odbędzie się w dniu 27 maja 2015 r. tj. środa o godz. 13:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Babiaku ( sala ślubów) z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Prezentacja porządku obrad Sesji.
 3. Wnioski i zapytania radnych.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Gminnej Komisji do przeprowadzenia
  Referendum w Babiaku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom gminnej i obwodowych komisji do spraw referendum w Babiaku zarządzonego na dzień 21 czerwca 2015roku.
 6. Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2015r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu
  przyrody „Kawęczyńskie Brzęki”.
 8. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 9. Wolne wnioski i informacje.
 10. Zamknięcie obrad VII Sesji Rady Gminy Babiak.