W I kwartale podpisano umowy…

Gmina Babiak od początku roku 2015 podpisała następujące umowy o roboty budowlane/dostawy:
  • w dniu 27.02. z firmą ANH Stanisław Dzięcioł na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego w Bogusławicach. termin realizacji: do 31.07.2015 r. Wartość umowy: 340.000 zł brutto
  • w dniu 10.02. z firmą Peugeot Polska na dostawę lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem. Termin realizacji: do 15.05.2015 r. Wartość umowy: 172.152,00 zł brutto.
  • w dniu 04.03. z firmą Fafińscy na dostawy 2000 ton kruszywa drogowego łamanego na drogi gminne. Termin realizacji: do 31.07.2015 r. Wartość umowy: 130.380,00 zł brutto
  • w dniu 19.03. z firmą WODMAR na budowę i wymianę sieci wodociągowej w m. Zwierzchociny. Termin realizacji: do 15.05.2015 r. Wartość umowy: 62.358,16 zł brutto
  • w dniu 20.03. ze Spółdzielnią Gminną Samopomoc Chłopska w Babiaku  na sukcesywne dostawy oleju napędowego do pojazdów gminnych. Termin realizacji: do 31.03.2016 r. Wartość umowy: 237.000,00 zł brutto
Na rozstrzygnięcie czeka przetarg na poprawę dostępu do edukacji w Gminie Babiak poprzez rozbudowę przedszkola w Brdowie (planowane otwarcie ofert to 10.04.201 5 r.). Termin realizacji ustalono do dnia 31.01.2016 r.