W III kwartale podpisano umowy …

Gmina Babiak w III kwartale 2015 podpisała następujące umowy z wykonawcami wyłonionymi w drodze przepisów o zamówieniach publicznych:

  • w dniu 01.07. z firmą „Tonsmeier” na odbiór odpadów komunalnych. Termin realizacji: do 30.06.2017 r. Wartość umowy: 533.952,00 zł brutto
  • w dniu 21.07. z firmą „NAFTEX” na dowóz dzieci w roku szkolnym 2015/2016. Termin realizacji: do 24.06.2016 r. Wartość umowy: 282.087,63 zł brutto
  • w dniu 04.09. z firmą „PRDM Koło” na budowę drogi gminnej w Góraju na odcinku o dł. 0,962 km. Termin realizacji: do 31.05.2016 r. Wartość umowy: 347.484,59 zł brutto.
  • w dniu 07.09. z firmą „Z.U.B DAR-KAR” na budowę Centrum Pobytu Senior-Wigor”. Termin realizacji: do 15.12.2015 r. Wartość umowy: 410.000,00 zł brutto.