WAŻNA INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI PSÓW!!!

psy

Urząd Gminy w Babiaku przypomina, że zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt to na właścicielu psa spoczywa obowiązek sprawowania nad nim opieki oraz nadzoru.
W przypadku gdy właściciel wałęsającego się psa jest znany, należy fakt ten zgłosić na Policję, która ma prawo nałożyć mandat na nieodpowiedzialnego właściciela czworonoga.
Należy również zwrócić uwagę na fakt, że czynnikiem wskazującym na „bezdomność” psa nie może być tylko fakt, że zwierzę pojawia się o odpowiednich porach w danej okolicy lub biega bez opieki, bowiem takie przypadki są szczególnie liczne w okresie godowym zwierząt lub mogą być skutkiem niedopilnowania czworonoga przez właściciela.
Niewskazane jest dokarmianie takich psów oraz zgłaszanie interwencji do Urzędu, że pies jest bezdomny. Tym bardziej psów tych nie można zamykać na terenie swojej nieruchomości. Zwierzę w końcu samo odejdzie i wróci do swojego właściciela, o ile nie jest dokarmiane. Od tych mieszkańców, którzy zapewnili wałęsającemu się psu na terenie swojej nieruchomości schronienie oraz wyżywienie, zgłoszenia odbioru zwierzęcia jako bezdomnego nie będą przyjmowane. Należy pamiętać, że osoba przyjmująca psa do swojego domu, zapewniająca mu opiekę i wyżywienie staje się jego właścicielem. Postępując w ten sposób odbieramy mu szansę na powrót do domu. Od 01 kwietnia 2015 r. pracownicy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kole oraz Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kole prowadzą ponadto wspólnie kontrole w ramach nadzoru nad warunkami utrzymywania psów przez ich właścicieli.