Wielkopolska Izba Rolnicza oraz Powiatowy lekarz Weterynarii w Kole zapraszają na szkolenie.

Wielkopolska Izba Rolnicza oraz Powiatowy lekarz Weterynarii w Kole w dniu 8.11.2016r. zaprasza na szkolenie nt.  Zagrożenia wynikające z rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, w tym wirusa ASF oraz promocja bioasekuracji.  Celem spotkania jest diagnoza zagrożenia wynikającego z rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, ocena skuteczności działań zapobiegawczych oraz promocja bioasekuracji.