Wizyta Podsekretarza Stanu Bogdana Dombrowskiego – ministra administracji i cyfryzacji w Gminie Babiak.

W dniu 09.02.2015 r. Gmina Babiak gościła z wizytą Podsekretarza Stanu Bogdana Dombrowskiego – ministra administracji i cyfryzacji. Celem spotkania było omówienie efektów realizacji przez babiacki samorząd projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (w ramach projektu 30 gospodarstw domowych i 6 jednostek podległych gminie (Zespół Szkół w Brdowie, Zespół Szkół w Bogusławicach, Szkoła Podstawowa w Babiaku, Gimnazjum w Babiaku,  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Babiaku,  Gminny Ośrodek Kultury w Babiaku) uzyskało dostęp do Internetu. Łącznie w ramach projektu zakupiono 169 zestawów komputerowych. Całkowity koszt projektu 878 553,06 złotych, dofinansowany w 100% w ramach POIG).

DSC_0012DSC_0016Minister Bogdan Dombrowski odwiedził Babiak w drodze powrotnej z konferencji prasowej zorganizowanej wraz z marszałkiem województwa oraz firmą INEA podsumowującą zakończenie budowy sieci szerokopasmowej w województwie wielkopolskim. Spotkanie ministra z przedstawicielami babiackiego samorządu, oświaty, kultury i pomocy społecznej odbyło się o godzinie 18.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej w Babiaku. Gości i zebranych powitał Wójt Gminy Babiak Wojciech Chojnowski. Następnie Radosław Bartczak -koordynator projekt „E-start mieszkańców Gminy Babiak” przedstawił zebranym założenia projektu i osiągnięte rezultaty. DSC_0030Po prezentacji głos zabrał minister Bogdan Dombrowski, który przybliżył wszystkim plany Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w zakresie wdrażania e-usług w samorządach oraz budowy szerokopasmowego dostępu do Internetu. Po krótkiej dyskusji goście skierowali pod adresem wójta wyrazy wdzięczności za podejmowane działania w zapobiegające wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Babiak.

DSC_0036