Władze Gminy

Wójt Gminy – Wojciech Chojnowski
Z-ca Wójta Gminy – Radosław Bartczak
Sekretarz Gminy – Krystyna Bąk
Skarbnik Gminy – Jolanta Grabowska