„Własna firma szansą dla osób bezrobotnych”.

 „Własna firma szansą dla osób bezrobotnych”.