WRĘCZENIE NAGRÓD GMINY BABIAK 2013

11 października 2013 roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyło się kolejne uroczyste spotkanie Wójta Gminy Babiak Wojciecha Chojnowskiego z przedstawicielami placówek oświatowych z terenu gminy. W uznaniu zasług w procesie kształcenia młodego pokolenia Wójt wręczył Nagrody Gminy nauczycielom aktywnie działającym na rzecz danej szkoły oraz naszej gminnej wspólnoty. Uhonorowanych zostało siedmioro nauczycieli. Nagrody otrzymali: Ewa Mikołajczyk – Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Babiaku, Beata Kujawa-Rutkowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Babiaku, Romuald Czernicki – Dyrektor Zespołu Szkół w Brdowie, Barbara Wojciechowska – nauczyciel Gimnazjum w Babiaku, Marzena Sobczak – nauczyciel Zespołu Szkół w Bogusławicach, Magdalena Skalska – nauczyciel Zespołu Szkół w Bogusławicach oraz Ewa Jeziurska – nauczyciel Samorządowego Przedszkola w Babiaku.

„Z rąk do rąk podajemy skromnej mądrości dar zwyczajny”.

Czesław Miłosz