Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia

Wykaz nr 2/2022

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2021 poz. 1899 ze zm.) Wójt Gminy Babiak podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

http://bip3.wokiss.pl/babiak/zasoby/files/pliki/rolnictwo/wykaz-nr-2-2022-nieruchomo%C5%9Bci-przeznaczonych-do-dzierzawy.pdf