Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym