Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym.

Wójt Gminy Babiak działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Babiaku oraz na stronie internetowej www.babiak.org.pl  na okres 21 dni został wywieszony/zamieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie miejscowości Babiak, (tj. cz. dz. o nr ew. 235/3) będącej własnością Gminy Babiak.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Babiaku, pok. 21.

(pon.-pt. 7.30-15.30) oraz pod nr tel. 63 27 11 071.

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym(.pdf)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym(.docx)

 

Wójt Gminy Babiak

/-/ Wojciech Chojnowski