Wykaz nr 4/2024 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Wójt Gminy Babiak działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Babiaku oraz na stronie internetowej www.babiak.org.pl  na okres 21 dni został wywieszony/zamieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie miejscowościach: Brdów
(tj. cz. dz. o nr ew. 340 i 778/1), Dębno Królewskie (cz. dz. o nr ew. 63/6), Lubotyń
(cz. dz. o nr ew. 149/1) oraz Mchowo (cz. dz. o nr ew. 30/98) będących własnością Gminy Babiak.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Babiaku, pok. 21.
(pon.-pt. 7.30-15.30) oraz pod nr tel. 63 27 11 071.

 

Wójt Gminy Babiak

/-/ Wojciech Chojnowski

Wykaz nr 4-2024 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

wykaz nr 4-2024 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy_p