1

WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW WPISANYCH DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ GMINY BABIAK W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI.

WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW WPISANYCH DO REJESTRU
DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ GMINY BABIAK
W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Lp. Numer rejestrowy Nazwa firmy, siedziba i adres, imię i nazwisko przedsiębiorcy, NIP, REGON NIP REGON Data wpisu do rejestru Dane kontaktowe
1. RDR.1.02.2012 Zakład Oczyszczania Terenu „BAKUN”
Andrzej Bakun
Roztoka 6,62-513 Krzymów
665-181-26-99 310033956 17.02.2012 63) 249-39-98
2. RDR.2.06.2012 Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Ul. Dąbska 24, 62-600 Koło
666-196-84-63 311601084 22.06.2012 63 272 21 39
3. RDR.3.07.2012 Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych Sp. z o.o.
Ul. Piotrkowska 39, 62-610 Sompolno
666-00-03-887 311080343 23.07.2012 63 271 41 65
4. RDR.4.10.2012 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. ul. Rzemieślnicza 21, 62-540 Kleczew 665-296-32-71 301634884 23.10.2012 63 270 14 00
5. RDR.5.11.2012 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. ul. ul. M. Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin 666-000-12-14 310018543 27.11.2012 63 242 82 76
6. RDR.6.11.2012 PreZero Serwice Centrum Sp. z o.o.
ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno
Oddział w Kole, ul. Sosnowa 1, 62-620 Koło
775-000-05-16 610281538 06.05.2019 63 261 96 87
7. RDR.7.03.2013 Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Ul. Spokojna 10, 62-561 Ślesin
6652988472 302019365 15.03.2013

Firmy faktycznie świadczące usługi odbioru odpadów na terenie Gminy Babiak, pozostałe firmy posiadają jedynie wpis do rejestru działalności regulowanej, lecz nie świadczą takich usług.