WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY BABIAK W ROKU 2021 W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

Zgodnie z art. 15 ust.2h-2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i wolontariacie Wójt Gminy Babiak ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Babiak w roku 2021 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

W wyznaczonym terminie na  zadania konkursowe wpłynęły trzy oferty złożone przez lokalne stowarzyszenia oraz uczniowski klub sportowy. Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Babiak nr 5/21 z dnia 23.02.2021 r. przeanalizowała oferty pod względem merytorycznym i formalnym. Wszystkie złożone oferty spełniały określone w konkursie kryteria.

Na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2021 wybrano następujące oferty:

a)      Prowadzenie sekcji  piłki  ręcznej, sekcji tenisa stołowego oraz sekcji strzelectwa sportowego – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Babiak „BABIAK21” (8.000,00 zł).

b)      Organizowanie i prowadzenie treningów piłkarzy oraz rozgrywek w klasie seniorów A i w grupie „TRAMPKARZ STARSZY” – Gminny Klub Sportowy „Nałęcz” Babiak (57.000,00 zł).

c)      Organizowanie i prowadzenie zajęć nauki wiosłowania  oraz przygotowanie zawodników do udziału w zawodach wioślarskich na szczeblu ogólnopolskim oraz prowadzenie  nauki  gry w tenisa stołowego wraz z organizacją zawodów na szczeblu gminnym – Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Brdowie (19.000,00 zł).

Na realizację zadania „Szkolenie dzieci z Gminy Babiak w zakresie piłki nożnej” dla trzech grup w wieku 7-8 lat, 9-10 lat, 11-12 lat  nie złożono żadnej oferty. Na realizację zadania przewidziana była kwota 6.000,00 zł.

Wójt Gminy Babiak

(-) Wojciech Chojnowski