WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY BABIAK W ROKU 2023 W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY BABIAK W ROKU 2023 W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zgodnie z art. 15 ust. 2h-2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i wolontariacie Wójt Gminy Babiak ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Babiak w roku 2023 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

W wyznaczonym terminie na  zadania konkursowe wpłynęły trzy oferty złożone przez lokalne stowarzyszenia. Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Babiak nr 6/23   z dnia 08.02.2023 r. przeanalizowała oferty pod względem merytorycznym i formalnym. Wszystkie złożone oferty spełniały określone w konkursie kryteria.

Na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2023 wybrano następujące oferty:

a) Zorganizowanie Biegu i Marszu Powstańczego oraz festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka – Stowarzyszenie Młodzieżowy Klub Sportowy „BRDÓW” w Brdowie (6.000,00 zł).

b) Zorganizowanie XIV Biegu i Marszu im. Poli Negri, Nocy Świętojańskiej połączonej       z Powitaniem Lata oraz obchodów Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia – Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Brdowskiej (6.000,00 zł).

c) Zorganizowanie w miejscowości Babiak festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka      oraz rajdu rowerowego – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Babiak „BABIAK21” (9.000,00 zł).

Na realizację zadania pn. „Zorganizowanie w miejscowości Zakrzewo pikniku rodzinnego” nie złożono żadnej oferty. Na realizację zadania przewidziana była kwota 3.000,00 zł.

Wójt

(-) Wojciech Chojnowski