WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY BABIAK W ROKU 2023 W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY BABIAK W ROKU 2023 W ZAKRESIE WSPIERANIA                                           I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

Zgodnie z art. 15 ust. 2h-2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym                   i wolontariacie Wójt Gminy Babiak ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Babiak w roku 2023 w zakresie wspierania                                i upowszechniania kultury fizycznej.

W wyznaczonym terminie na  zadania konkursowe wpłynęły trzy oferty złożone przez dwa lokalne stowarzyszenia oraz uczniowski klub sportowy. Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Babiak nr 3/23 z dnia 27.01.2023 r. przeanalizowała oferty pod względem merytorycznym i formalnym. Wszystkie złożone oferty spełniały określone w konkursie kryteria.

Na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2023 wybrano następujące oferty:

a)      Prowadzenie sekcji tenisa stołowego wraz z udziałem w rozgrywkach ligowych OZTS Południowa Wielkopolska i organizacją zawodów – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Babiak „BABIAK21” (8.000,00 zł).

b)      Organizowanie i prowadzenie treningów piłkarzy oraz rozgrywek w klasie seniorów A oraz w grupach młodzieżowych: junior młodszy, młodzik młodszy i orlik – Gminny Klub Sportowy „Nałęcz” Babiak (62.000,00 zł).

c)      Organizowanie i prowadzenie zajęć nauki wiosłowania oraz przygotowanie zawodników do udziału w zawodach wioślarskich na szczeblu ogólnopolskim oraz prowadzenie nauki gry w tenisa stołowego wraz z organizacją zawodów – Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Brdowie (20.000,00 zł).

 

Wójt

(-) Wojciech Chojnowski