Plakat projektu realizowanego w szkołach Gminy Babiak pn. wysze kompetencje - lepsze perspektywy