XIII Sesja Rady Gminy Babiak

 XIII Sesja  Rady  Gminy  Babiak w kadencji 2018-2023  odbędzie się w dniu 31 stycznia  2020 r. tj. piątek o godz. 1200 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Prezentacja porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie Protokołu nr XI/19 poprzedniej sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym  z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania uchwał Rady.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie      międzysesyjnym.  
 6. Wystąpienia zaproszonych gości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babiak na lata 2020-2030.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Babiaku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Dębnie Królewskim.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym  Domu „Senior +” w Babiaku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kolskiemu na realizację  zadań inwestycyjnych w zakresie przebudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Babiak.
 14. Wnioski i zapytania radnych.
 15. Wnioski i zapytania sołtysów.
 16. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
 17. Wolne wnioski i informacje.
 18. Zamknięcie obrad XIII Sesji Rady Gminy Babiak.

Transmisja wideo z sesji dostępna będzie na stronie:
https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/240/rada-gminy-babiak.htm