XIII Sesja Rady Gminy Babiak

XIII SESJA RADY GMINY BABIAK odbędzie się w dniu  27 stycznia 2016 r. tj. środa o godz. 12:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Prezentacja porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie Protokołu Nr XII/15 poprzedniej Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym
  z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania uchwał Rady.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
  międzysesyjnym.
 6. Wystąpienia zaproszonych gości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetowych na 2016 rok.
 8. Wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowania Gminy Babiak na lata
  2016-2024.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości
  wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu
  Wielkopolskiemu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
  zapobiegania bezdomności zwierząt.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/168/12 Rady Gminy Babiak z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
  Babiaku.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Babiak w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Babiak do roku 2022.
 15. Wnioski i zapytania radnych.
 16. Wnioski i zapytania sołtysów.
 17. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
 18. Wolne wnioski i informacje.
 19. Zamknięcie obrad XIII Sesji Rady Gminy Babiak.