XV Sesja Rady Gminy Babiak

XV SESJA  RADY  GMINY  BABIAK odbędzie się w dniu 17 kwietnia  2020 r. tj. piątek o godz. 13:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Prezentacja porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie Protokołu nr XIV/20 poprzedniej sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania uchwał Rady.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.  
 6. Wystąpienia zaproszonych gości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babiak na lata 2020-2030.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia w roku 2020 pożyczki długoterminowej z       przeznaczeniem na finansowanie kosztów przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Mchowie”, będącego częścią zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Babiak – etap V …”
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w  Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Kole.
 11. Wnioski i zapytania radnych.
 12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
 13. Wolne wnioski i informacje.
 14. Zamknięcie obrad XV Sesji Rady Gminy Babiak.                                                       

 

Przewodniczący Rady Gminy

 /../ Ireneusz Wiśniewski

           

Obrady Radnych Gminy Babiak transmitowane będą: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/240/rada-gminy-babiak.htm