XX Sesja Rady Gminy Babiak

W dniu 18 grudnia 2020 roku (piątek) o godzinie 12:00 na sali widowiskowej w GOKiBP w Babiaku dobędzie się XX Sesja Rady Gminy Babiak z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Prezentacja porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie Protokołu nr XIX/20  poprzedniej sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym
  z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania uchwał Rady.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
  międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babiak
  na lata 2020-2030.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego
  powierzenia Gminie Dąbie zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na
  prowadzeniu całodobowego ośrodka wsparcia- ŚDS dla osób z zaburzeniami
  psychicznymi.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług
  w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na uchwałę nr 29/1257/2020 Kolegium
  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 listopada 2020r.
 11. Wnioski i zapytania radnych.
 12. Odpowiedzi na wnioski  i zapytania.
 13. Wolne wnioski i informacje.
 14. Zamknięcie obrad  XX  Sesji Rady Gminy Babiak.

Transmisja wideo z obrad sesji Rady Gminy w Babiaku będzie dostępna na portalu esesja.tv