XXV Sesja Rady Gminy Babiak.

Herb Gminy BabiakXXV SESJA RADY GMINY B A B I A K odbędzie się w dniu 30 czerwca 2017 r. tj. piątek o godz. 12:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Prezentacja porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie Protokołu nr XXIV/17 z poprzedniej sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania uchwał Rady.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Wystąpienia zaproszonych gości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy „Makowa” drodze gminnej w miejscowości Babiak, oznaczonej numerami geodezyjnymi 321/3, 332/3, 322/8, 323/3.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy „Zbożowa” drodze gminnej w miejscowości Babiak, oznaczonej numerem geodezyjnym 721/5.
 9. Wnioski i zapytania radnych.
 10. Wnioski i zapytania sołtysów.
 11. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
 12. Wolne wnioski i informacje.
 13. Zamknięcie obrad XXV Sesji Rady Gminy Babiak.