XXXIV/18 Sesja Rady Gminy Babiak.

XXXV  SESJA   RADY  GMINY  B A B I A K   odbędzie się w dniu 29 czerwca   2018 r. tj.  piątek  o godz. 1200 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Prezentacja porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie Protokołu nr XXXIV/18 poprzedniej sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym  z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania uchwał Rady.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie       międzysesyjnym.
 6. Wystąpienia zaproszonych gości.
 7. Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury  i Bibliotece  Publicznej w Babiaku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami       komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości       wynagrodzenia za inkaso.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatków- rolnego, leśnego i od nieruchomości w  drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Babiak.
 12. Wnioski i zapytania sołtysów.
 13. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
 14. Wolne wnioski i informacje.
 15. Zamknięcie obrad XXXV Sesji Rady Gminy Babiak.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 /-/ Ireneusz Wiśniewski