XXXIX Sesja Rady Gminy Babiak

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy B A B I A K, że XXXIX SESJA RADY GMINY BABIAK  odbędzie się w dniu  01 sierpnia 2014 r. tj. piątek, o godz. 1000  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Babiaku (sala ślubów) z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Prezentacja porządku obrad Sesji.
  3. Przyjęcie Protokółu nr XXXVIII/14 poprzedniej sesji Rady Gminy.
  4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania uchwał Rady.
  5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie       międzysesyjnym.
  6.   Wnioski i zapytania radnych.
  7.  Wprowadzenie zmian w Uchwale nr XIX/126/12 Rady Gminy Babiak z dnia  27 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Babiak.
  8. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
  9. 9. Wolne wnioski i informacje.
  10. Zamknięcie obrad XXXIX Sesji Rady Gminy Babiak.