XXXVII SESJA RADY GMINY BABIAK

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy  B A B I A K, że  XXXVII  SESJA  RADY  GMINY  BABIAK  odbędzie się w dniu 07 września  2018 r. tj.  piątek  o godz. 12:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Prezentacja porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie Protokołu nr XXXVI/18  poprzedniej sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania uchwał Rady.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.  
 6. Wystąpienia zaproszonych gości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babiak na lata 2018-2027,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/26/11 Rady Gminy Babiak z dnia 04 marca 2011 w sprawie  Statutu Gminy Babiak.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw.św.  Jakuba w Mąkoszynie  na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane  przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej w Lubotyniu  na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 12. Wnioski i zapytania radnych.
 13. Wnioski i zapytania sołtysów.
 14. Odpowiedzi na wnioski  i zapytania.
 15. Wolne wnioski i informacje.
 16. Zamknięcie obrad XXXVII Sesji Rady Gminy Babiak.

Ireneusz Wiśniewski – Przewodniczący Rady Gminy