XXXVIII Sesja Rady Gminy Babiak.

XXXVIII SESJA  RADY  GMINY  BABIAK  odbędzie się w dniu  25  czerwca  2014 r. tj. środa, o godz. 13:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z następującym porządkiem obrad:

 1.  Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2.  Prezentacja porządku obrad Sesji.
 3.  Przyjęcie Protokółu nr XXXVII/14  poprzedniej sesji Rady Gminy.
 4.  Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania uchwał Rady.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie       międzysesyjnym.
 6. Wnioski i zapytania radnych.
 7. Zapytania sołtysów i  wystąpienia zaproszonych gości.
 8. Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.
 9. Wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Babiak na lata 2014-2020.
 10. Zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
 11.  Ustalenie sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Babiak.
 12. Określenie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone  przez Gminę Babiak w zakresie ponadnormatywnym.
 13. Prezentacja Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia”.
 14. Odpowiedzi na wnioski  i zapytania radnych.
 15.  Wolne wnioski i informacje.
 16.  Zamknięcie obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Babiak.

Przewodniczący Rady
/-/ Ireneusz Wiśniewski