Zasady dotyczące wymiany i przechowywania gazu propan butan w butlach 11 kg.

Palnik kuchni gazowej.Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kole informuje, że w ostatnim czasie odnotowano wzmożoną ilość interwencji spowodowaną „wyczuwalnym gazem” na klatkach schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Wykonane podczas działań pomiary nie wykazały obecności gazu, a przyczyną wyczuwalnego zapachu „gazu” była nieostrożność podczas wymiany pustych butli gazowych przez lokatorów. W związku z powyższym pragniemy przypomnieć o kilku zasadach obowiązujących podczas wymiany i przechowywania gazu propan butan w butlach 11 kg.

Więcej informacji: http://www.kolo.psp.bip.net.pl/?a=1150