Zdalna Szkoła +

Loga Funduszy Europejskich, Flaga Rzeczpospolitej npolskiej, logo, centrum projektów cyfrowa szkoła, logo unia europejska.

Gmina Babiak realizuje umowę o powierzenie grantu nr 6661002045  z dnia 27.05.2020 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła+  w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Projekt obejmuje zakup 30 szt. laptopów na potrzeby szkół, które prowadzą zdalne nauczanie.
Wartość dofinansowania: 72.877,50 zł.

Sprzęt trafił do następujących szkół:

  • Zespół Szkół w Brdowie – 4 szt.
  • Zespół Szkół w Bogusławicach – 11 szt.
  • Szkoła Podstawowa w Babiaku – 15 szt.

Zakupu sprzętu dokonano w dniu 25.05.2020 r.