Grupowe zdjęcie par obchodzących złote gody, no środku Wójt Gminy Babiak wraz z Kierownikiem USC