Złote gody

Złote Gody 2013 r.18 października 2013 r. w Urzędzie Gminy w Babiaku spotkały się pary małżeńskie, które przeżyły wspólnie pięćdziesiąt i więcej lat. W tym roku Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Ewa Bilińska wraz z wójtem Wojciechem Chojnowskim zaprosili następujące małźeństwa: Krystynę i Władysława Boguckich, Jadwigę i Zenona Chwiałkowskich, Bogdanę i Stanisława Dłubalskich, Jadwigę i Stanisława Kacprzaków, Jadwigę i Józefa Klem (diamentowych jubilatów, którzy przeżyli w jednym związku małżeńskim 60 lat), Eugenię i Stanisława Krzyżanowskich, Stanisławę i Zygmunta Sarniaków, Kazimierę i Władysława Sowińskich (nieobecni na spotkaniu), Jadwigę i Bogusława Witkowskich. Kierownik USC powitała Jubilatów, Gospodarza Gminy, Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z rodzinną kapelą oraz przedstawiciela prasy-p. Annę Kułakowską.   Następnie w autorskim stylu poetyckim przekazała na ręce  długoletnich małżeństw życzenia: “Niech każdy dzień dostarcza radości i uśmiech zawsze w sercach gości. Niech problemy Państwa omijają, a wszyscy ludzie niech Was kochają. Bo jak inni Jubilaci na świecie, Państwo na to zasługujecie”. Tradycyjnie nie zabrakło słów piosenki-tym razem adekwatny do sytuacji był utwór Krystyny Giżowskiej “Przeżyłam z Tobą tyle lat”. Następnie głos zabrał Wojciech Chojnowski, który zwrócił się do Jubilatów tymi słowami: “Rocznica może być szczególną okazją do tego, aby zatrzymać się i spojrzeć wstecz na to, co osiągnęliście w ciągu Waszego małżeństwa. Jest to czas zarezerwowany na wspomnienia radosnych chwil oraz rozwiązanych problemów. To czas na podziękowanie Bogu za miłość i trwałość Waszego małżeństwa”.  Po życzeniach przeszedł moment na wręczenie medali Prezydenta Rzeczypospolitej “Za długoletnie Pożycie Małżeńskie” i pamiątkowych dyplomów.. Akt dekoracji każdej z par został uwieczniony na zdjęciach. Wszyscy zebrali stanęli także do wspólnej fotografii. Po wzniesionym za zdrowie Jubilatów toaście, gości zaproszono do stołu. Przy kawie i cieście rozpoczęły się ciekawe wspomnienia. Oprawę muzyczną spotkania zapewnił Piotr Cedzidło wraz z żoną Mariolą i córka Majką, którzy wykonali kilka skocznych góralskich utworów. Po twarzach jubilatów oraz z wypowiedzianych deklaracji, że spotkają się tu znów za dziesięć lat można wnioskować, że wspólne świętowanie ich rocznicy z babiackim samorządem nie było straconym czasem.