Zmiana do ogłoszenia dotyczącego wyboru operatora zbiorowego transportu publicznego.

Zmiana w ogłoszeniu dotyczącego wyboru operatora transoprtu publicznegow drodze przetargu.Zmiana w ogłoszeniu dotyczącego wyboru operatora transoprtu publicznegow drodze przetargu.