Zwrot podatku akcyzowego.

Wójt Gminy Babiak informuje, że w terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2022 r. można składać w tut. Urzędzie (w godzinach urzędowania) w pok. 14 wniosek wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi:110,00 zł x ilość ha użytków rolnych oraz 40,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła. Wzór wniosku wraz z załącznikami został zamieszczony pod poniższym linkiem: