Zwrot podatku akcyzowego

Wójt Gminy Babiak informuje, że w terminie od 1 lutego do 28 lutego 2023 r. można składać w tut. Urzędzie (w godzinach urzędowania) w pok. 20 wniosek wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2022r. do 31 stycznia 2023 r. Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2023 r. wynosi:132,00 zł (110 litrów x 1,20 zł )z 1ha użytków rolnych oraz 48 zł ( 40 l x1,20 zł) z 1 średniej  rocznej liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła. Wzór wniosku wraz z załącznikami został zamieszczony poniżej.

Wzór_wniosku_akcyza_2023

Oświadczenie

Klauzula informacyjna