BEZPŁATNE DORADZTWO DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW Z ZAKRESU PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

logo sww2

Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” uprzejmie informuje, że w związku z planowanym naborem wniosków o przyznanie pomocy nr 16/2020, z zakresu podejmowania działalności gospodarczej,  w gminach członkowskich Stowarzyszenia zostaną uruchomione punkty telefoniczne bezpłatnego doradztwa dla potencjalnych Beneficjentów .W punktach doradztwa możliwe będzie uzyskanie informacji o warunkach i zasadach uzyskania pomocy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Skorzystanie z doradztwa daje możliwość uzyskania 1 pkt. podczas oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w trakcie ww. naborów.

W punktach doradztwa nie będą świadczone usługi pisania wniosków przez konsultantów.

UWAGA – w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną  
z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 i zwiększone ryzyko jego przenoszenia, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne doradztwo odbędzie się wyłącznie telefonicznie.

Doradcy gminni będą do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów według poniższego harmonogramu:

Gmina Babiak – informacji udziela
Pan Radosław Bartczak
Nr tel:721-666-177 16.09.2020 w godz. 17.00-19.00 22.09.2020 w godz. 16.00-19.00 24.09.2020 w godz. 16.00-19.00 29.09.2020 w godz.  17.00-18.00  
Gmina Koło – informacji udziela
Pan Marek Szałek
Nr tel:(63)272-03-65 15.09.2020 w godz. 15.30-17.30 17.09.2020 w godz. 15.30-17.30 22.09.2020 w godz. 15.30-17.30 23.09.2020 w godz. 15.30-17.30 24.09.2020 w godz. 15.30-16.30
Gmina Krzymów – informacji udziela
Pan Radosław Szulc
Nr tel: 667 830 859 16.09.2020 w godz. – 15:30-17:00 17.09.2020 w godz.-15:30-17:00 23.09.2020 w godz. – 15:30-17:00 24.09.2020 w godz. -15:30-17:00 30.09.2020 w godz. – 15:30-17:00 01.10.2020 w godz. – 15:30-17:00  
Gmina Sompolno – informacji udziela
Pani Justyna Zielińska
Nr tel: 695-031-862 14.09.2020 w godz. 15.30-17.30 15.09.2020 w godz. 15.30-17.30 16.09.2020 w godz. 15.30-17.30 21.09.2020 w godz. 15.30-17.30 23.09.2020 w godz. 15.30-16.30
Gmina Wierzbinek – informacji udziela
Pan Radosław Wietrzykowski
Nr tel:(63) 261 13 80 wew 214 14.09.2020 w godz. 15.30 – 18.00 16.09.2020 w godz. 15.30 – 18.00 17.09.2020 w godz. 15.30 – 17.30 21.09.2020 w godz. 15.30 – 17.30

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach poddziałania 19.4 – Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020).

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”