Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – wybór instruktorów do realizacji szkoleń.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – wybór instruktorów do realizacji szkoleń w projekcie: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego”.

Gmina Babiak informuje, że w dokonanym rozeznaniu rynku na wybór instruktorów do realizacji szkoleń w projekcie „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego” wpłynęła w wymaganym czasie 1 oferta:

– LeoSolutions Krzysztof Renkas, Brdów, ul. Cmentarna 5a, 62-620 Babiak. Wartość oferty: 50.400,00 zł brutto. Oferta spełnia wymogi formalne, oferent dysponuje kadrą do przeprowadzenia szkoleń i zaoferował cenę, która mieści się w planie finansowym projektu.

Umowa zostanie podpisana z tym wykonawcą.

Tekst ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o złożonych ofertach na zakup 24 szt. laptopów do projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego”.

Informacja o złożonych ofertach na zakup 24 szt. laptopów do projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego”.

Kwota, jaką Zamawiający dysponuje w projekcie na powyższe zamówienie wynosi 48.000,00 z brutto (z podatkiem VAT).

Zestawienie ofert na sprzęt złożonych w ramach zapytania ofertowego.

 

Rozeznanie rynku – zapewnienie usługi cateringowej podczas realizacji szkoleń w projekcie „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego”.

logo_program

Gmina Babiak realizując projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego” (umowa o powierzenie grantu nr 7/86/FPGP/2018 z dnia 21.09.2018 r.) zwraca się z zapytaniem cenowym dotyczącym zapewnienia usługi cateringowej dla uczestników w/w projektu. Więcej „Rozeznanie rynku – zapewnienie usługi cateringowej podczas realizacji szkoleń w projekcie „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego”.”

Rozeznanie rynku – wybór instruktorów do realizacji szkoleń w projekcie „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego”.

logo_program

Rozeznanie rynku – wybór instruktorów do realizacji szkoleń w projekcie „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego”.

         Gmina Babiak realizując projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich  „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego” (umowa o powierzenie grantu nr 7/86/FPGP/2018 z dnia 21.09.2018 r.) zwraca się z zapytaniem cenowym dotyczącym wyboru 2 instruktorów prowadzących zajęcia informatyczne.

Przedmiotem zlecenia jest przeprowadzenie szkoleń dla 252 osób (z terenu gminy Babiak w wieku pow. 25 roku życia, w tym jedna grupa 24 uczestników to osoby niepełnosprawne i jedna grupa 24 uczestników to osoby pow. 65 roku życia. Szkolenia odbywać się będą równolegle przez dwóch instruktorów w terminie marzec-grudzień 2019 r. ze wskazaniem (preferuje się) dni wolnych od pracy (sobota, niedziela). Każda grupa uczestników szkolenia liczyć będzie 12 osób. Wymiar szkolenia: 2 dni po 8 godzin zegarowych x 21 grup=336 godzin szkoleniowych (średnio po 168 godz. dla każdego z instruktorów). Zamawiający wskaże obiekty/świetlice/budynki, w których będą realizowane szkolenia. Celem projektu jest przekazanie uczestnikom wiedzy praktycznej do zastosowania w życiu prywatnym i w rozwoju lokalnej społeczności dotyczącej mediów społecznościowych.

Więcej „Rozeznanie rynku – wybór instruktorów do realizacji szkoleń w projekcie „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego”.”

Zapytanie ofertowe.

Rozeznanie rynku – zakup 24 szt. laptopów do projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego”.

 

Gmina Babiak realizując projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich  „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego” (umowa o powierzenie grantu nr 7/86/FPGP/2018 z dnia 21.09.2018 r.) zwraca się z zapytaniem cenowym dotyczącym zakupu 24 nowych laptopów według specyfikacji określonej przez Zamawiającego. Termin realizacji dostaw: do 3 tygodni od dnia podpisania umowy. Płatność:  jednorazowa po protokolarnym odbiorze sprzętu. Sposób wyszczególnienia zamawianego sprzętu na fakturze wskaże Zamawiający. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia rozeznania i jego powtórnego przeprowadzenia w przypadku ofert niespełniających warunków technicznych lub przekraczających środki finansowe zaplanowane przez Zamawiającego. Kryterium oceny ofert-cena=100%.  Wymagany okres gwarancji na dostarczony sprzęt:  min. 12-m-cy.

Ofertę wraz z wypełnioną specyfikacją sprzętową należy przesłać mailowo (uzupełniony skan formularzy z podpisem!) na adres fundusze@babiak.org.pl, faksem pod nr 632711624 lub osobiście/kurierem/pocztą dostarczyć do Urzędu Gminy w Babiaku (Plac Wolności 5, 62-620 Babiak) w terminie do dnia 23.01.2019 r. do godz. 12.00.

Sprawę prowadzi: Radosław Bartczak, tel. 632711071, e-mail: fundusze@babiak.org.pl 

Rozeznanie rynku – zapewnienie promocji projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego”.

W.3053.7.2018

Rozeznanie rynku – zapewnienie promocji projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego”.

Gmina Babiak realizując projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego” (umowa o powierzenie grantu nr 7/86/FPGP/2018 z dnia 21.09.2018 r.) zwraca się z zapytaniem cenowym dotyczącym warunków finansowych promocji projektu w mediach lokalnych.

Więcej „Rozeznanie rynku – zapewnienie promocji projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego”.”

Informacja

Gmina Babiak
realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich
„Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego”.

Celem projektu jest przekazanie uczestnikom wiedzy praktycznej do zastosowania w życiu prywatnym i w rozwoju lokalnej społeczności dotyczącej mediów społecznościowych.

Dofinansowanie projektu z UE: 129.780,00 zł.

Termin realizacji projektu: 07.01.2019 r. do 20.12.2019 r.

Rezultaty projektu: przeszkolenie 252 osób w wieku powyżej 25 roku życia, w tym przeszkolenie 24 osób niepełnosprawnych i 24 osób w wieku powyżej 65 roku życia.