Informacja o złożonych ofertach na zakup 24 szt. laptopów do projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego”.

Informacja o złożonych ofertach na zakup 24 szt. laptopów do projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego”.

Kwota, jaką Zamawiający dysponuje w projekcie na powyższe zamówienie wynosi 48.000,00 z brutto (z podatkiem VAT).

Zestawienie ofert na sprzęt złożonych w ramach zapytania ofertowego.