O projekcie

Gmina Babiak realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Wzrost liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Babiak Celem projektu jest utworzenie 15 miejsc opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym, sfinansowanie przez 10 miesięcy ich bieżącego funkcjonowania, przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli, realizacja zajęć dodatkowych dla dzieci w okresie od 02.05.2019 r. do 26.06.2020 r. Dofinansowanie projektu z UE: 261.831,73 zł