Jednostki podległe

Gminny Ośrodek Kultury w Babiaku
ul.Poznańska 2
62-620 Babiak
tel: 632711066
e-mail: gokbabiak@op.pl
www: www.gok-babiak.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Babiaku
ul. Wojska Polskiego 15
62-620 Babiak
tel: 632223425
e-mail: rodzinne@babiak.org.pl
Księgowość:
ul.Poznańska 24
62-620 Babiak
tel/fax: 632711744

Samorządowe Przedszkole w Babiaku
ul. Poznańska 8
62-620 Babiak
tel: 632711020
e-mail: ps-babiak@wp.pl
www: Samorządowe Przedszkole w Babiaku

Środowiskowy Dom Samopomocy
Dębno Królewskie
62-620 Babiak
tel: 632711743
e-mail: sds@babiak.org.pl

Szkoła Podstawowa w Babiaku
Budynek A
ul. Poznańska 5
62-620 Babiak
tel: 632616339, 632616340, 632711016

Budynek B
ul. Poznańska 22a
62-620 Babiak
tel: 632711776

e-mail: spbabiak@guzik.konin.pl
www: www.spbabiak.edu.pl

Zespół Szkół w Bogusławicach
Bogusławice
62-620 Babiak
tel/fax: 632712243
e-mil: marektomicki@poczta.onet.pl
Facebook: https://www.facebook.com/zsboguslawice

Zespół Szkół w Brdowie
Brdów ul. Mickiewicza 8
62-620 Babiak
tel. 632713012
e-mail: spig2@poczta.onet.pl