Harmonogram wywozu odpadów komunalnych.

Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych.

Harmonogramy od stycznia do czerwca 2024 r.

Harmonogramy od maja do grudnia 2023 r.

Numer konta, na który można dokonywać opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
BS Ślesin/o Babiak 56 8534 0006 0200 0909 2000 0320