image_pdfimage_print

XLVI Sesja Rady Gminy Babiak

XLVI SESJA RADY GMINY BABIAK odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2023 r. tj. środa o godz. 12:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z następującym porządkiem obrad:
https://babiak.esesja.pl/posiedzenie/efecfb42-051e-4

Transmisja wideo:
https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/240/rada-gminy-babiak.htm

Informacja w sprawie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej

Wójt Gminy Babiak informuje , że w terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2023r. należy składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej ( w godzinach urzędowania ) w pokoju nr 20.

Zwrot podatku akcyzowego przysługuje w tym półroczu również na świnie w ilości 4litry / 1 szt. oraz na owce kozy i konie w ilości 40 litrów / 1DJP . Do wniosku należy dołączyć informację wydaną przez kierownika biura powiatowego ARMiR w Kole o liczbie DJP świń,owiec,kóz (nie dotyczy koni)

W II terminie składania wniosków (1-31 sierpnia 2023 r.) stawka  zwrotu podatku wynosi:

2 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego  w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – do  wysokości niewykorzystanego limitu z I  naboru wniosków na użytki rolne i utrzymywane bydło;

1,20 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia  2022 r. do 31 stycznia 2023 r. – na utrzymywane świnie owce, kozy i konie;

2 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – do  wysokości niewykorzystanego limitu z wynikającego z faktur zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.  –  na utrzymywane świnie owce, kozy i konie

Wzór wniosku wraz za załącznikami został umieszczony pod poniższym linkiem:

Informacja o dofinansowaniu

CEL

Program Czyste Powietrze ma na celu poprawę jakości powietrza i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych. Budżet programu wynosi 103 miliardy złotych. Wnioski o dofinansowanie składać można będzie do 31.12.2027 r., a wydatkowanie środków zakładane jest do 30.09.2029 r.

Ma on za zadanie poprawić efektywność energetyczną poprzez zmianę sposobu ogrzewania na bardziej ekologiczne oraz poprzez termoizolację. Program obejmuje działania modernizacyjne dotyczące jednorodzinnych budynków mieszkalnych – wolnostojących albo w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej. Obejmuje on prace w budynkach oddanych do użytkowania.

Program Czyste powietrze 3.0, czyli nowa odsłona od stycznia 2023 r.

Nowa odsłona programu Czyste Powietrze 3.0 kładzie większy nacisk na poprawę efektywności energetycznej budynków, której istotnym elementem jest m.in. wymiana okien i drzwi, jak również docieplenie budynków. Właśnie w przypadku kompleksowej termomodernizacji, poprzedzonej wykonaniem audytu energetycznego, można ubiegać się o wyższe poziomy dofinansowania.
Jedną z ważniejszych zmian w ramach Programu Czyste Powietrze 3.0 są przede wszystkim wyższe kwoty dotacji i nowe progi dochodowe.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie w ramach projektu „Czyste powietrze”?

By móc skorzystać z dofinansowania w ramach Czystego Powietrza należy spełnić dwa podstawowe warunki:

1. Program jest adresowany do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą

– Posiadacze kilku domów jednorodzinnych mogą si e ubiegać o dofinansowanie na każdy z nich
– Nie ma warunku zamieszkiwania lub meldunku w domu
– Dofinansowaniem w programie nie są objęte domy w budowie Więcej „Informacja o dofinansowaniu”

Zapytanie ofertowe nr 1/2023

Babiak, 12 lipca 2023 r.

Zapytanie ofertowe nr 1 /2023

( dotyczy „Konserwacji rowów melioracyjnych na terenie gminy Babiak”)

Postępowanie nie podlega  ustawie z dnia  11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty netto 130 000,00.

I. ZAMAWIAJĄCY

Nazwa: Gminna Spółka Wodna w Babiaku

Adres:  ul. Poznańska 24, powiat kolski, woj. wielkopolskie, 62-620 Babiak

Tel./fax: 632 711 037

Email: woda_scieki@babiak.org.pl

 II. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES ZAMÓWIENIA

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:

a/ konserwacji rowów melioracyjnych  na terenie gminy Babiak – długości 5 000  mb w tym:

  • wykoszenie  porostów ze skarp i dna rowuorazi wygrabienie,
  • odmulanie ok. 200 mb rowu na każde 1000 mb rowu,
  • karczowanie i usuwanie krzaków,  drzew o obwodzie do 50 cm ze skarp,
  • udrażnianie przepustów.

b/ przebudowa przepustu – materiały(rury) po stronie Zamawiającego.

 fi 500 długość – 10 mb. Więcej „Zapytanie ofertowe nr 1/2023”

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Babiak działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344, ze zm.), podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Babiaku oraz na stronie internetowej www.babiak.org.pl na okres 21 dni został wywieszony/zamieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie miejscowości Brdów (dz. o nr ew. 529), będących własnością Gminy Babiak.

Wykaz nr 3/2023

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Babiaku, pok. 21.

(pon.-pt. 7.30-15.30) oraz pod nr tel. 63 27 11 071.

Informacja dla rolników

W związku z wystąpieniem na przełomie kwietnia i maja tego roku przymrozków wiosennych, oraz ze zgłoszeniami producentów rolnych szkód powstałych na skutek przymrozków wiosennych w uprawach sadowniczych i rolniczych, Wójt Gminy Babiak powiadomił o tym fakcie Wojewodę Wielkopolskiego.

Z uwagi na powyższe Urząd Gminy w Babiaku informuje, że na stronie internetowej urzędu www.babiak.org.pl oraz w siedzibie tut. Urzędu p. nr 21 można pobrać druk wniosku o oszacowanie powstałych szkód. We wniosku należy wykazać wszystkie uprawy – nawet te w których nie wystąpiły szkody ( wpisując stopień szkód 0).

Powierzchnia poszczególnych upraw musi być zgodna z powierzchnią deklarowaną we wniosku o dopłaty obszarowe do ARiMR.

Wnioski należy składać w terminie do dnia 9 czerwca 2023 r.

Wniosek o oszacowanie szkód mrozowych.