Informacje o środowisku.

Dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Wykaz kart informacyjnych o środowisku prowadzony jest za pomocą aplikacji Ekoportal udostępnionej przez Ministerstwo Środowiska oraz informacje o środowisku są udostępnienie przez BAZĘ OOŚ prowadzoną przez Generalną  Dyrekcję Ochrony Środowiska.

Linki:
W polu obszar proszę wybrać województwo wielkopolskie, powiat kolski, gmina Babiak

https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam

http://bazaoos.gdos.gov.pl

Obwieszczenia o decyzjach środowiskowych publikowane są w BIP UG Babiak w zakładce Informacje