image_pdfimage_print

E-Doręczenia

Najważniejsze informacje dotyczące Projektu ustawy o doręczeniach elektronicznych.
Projekt e-doręczeń obejmuje swoim zakresem 3 główne grupy podmiotów:
 1. Administrację publiczną (rządową, samorządową, w tym organy sprawiedliwości, ZUS, KRUS, NFZ),
 2. Obywateli,
 3. Przedsiębiorców (zarówno z CEIDG jak i z KRS).
Cel:
 1. Stworzenie systemu doręczeń elektronicznych dla obywateli i przedsiębiorców oraz organów administracji publicznej.
 2. Przyspieszenie wymiany korespondencji pomiędzy administracją, przedsiębiorcami i obywatelami.
Główne założenia projektu dla administracji:
 1. Obowiązek korzystania z publicznej skrzynki i adresu do e-doręczeń (brak możliwości korzystania z komercyjnego adresu do e-doręczeń)
 2. Automatyczne utworzenie skrzynek i adresów do e-doręczeń.
 3. Obowiązek posiadania rozłożony w czasie (od 5 lipca 2022 r. do 2029 r.), począwszy od administracji rządowej, US, ZUS, NFZ, kończąc na sądach i prokuraturze.
 4. Obowiązek kontaktu formą elektroniczną jeśli druga strona posiada adres do e-doręczeń w relacji A2A i A2B.
 5. Dla obywateli korzystanie (założenie i rezygnacja) będzie zawsze fakultatywne.
 6. Publiczny adres i skrzynka do e-doręczeń są bezpłatne.
Terminy wejścia w życie e-Doręczeń:
 1. Ustawa weszła w życie 5.10.2021 r. Od tego dnia przedsiębiorcy i obywatele mogą założyć skrzynkę i adres do e-doręczeń – poprzez usługę online
 2. Aplikacja dla przedsiębiorców – od 5.07.2022 r.  Od tego dnia przedsiębiorcy mogą zakładać skrzynkę wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG (w tym zmianę wpisu).
 3. Obowiązek dla 1-szych podmiotów administracji – od 5.07.2022 r. Od tego dnia pierwsze urzędy będą miały obowiązek posiadać adres e-doręczeń.
 4. Obowiązek dla przedsiębiorców z CEIDG – rozłożony w czasie aż do 2026 r., pierwsza grupa tj. osoby zakładające działalność w CEIDG od 1.02.2023 r. będzie miała obowiązek posiadania adresu do e-doręczeń
Gdzie szukać dodatkowych informacji/pomocy?
 • gov.pl
 • Infolinia na gov.pl
 • Biznes.gov.pl
 • Centrum Pomocy na Biznes.gov.pl

XXVIII Sesja Rady Gminy Babiak

XXVIII Sesja Rady Gminy Babiak odbędzie się w dniu 29 października 2021 r. tj. piątek o godz. 12:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z następującym porządkiem obrad:

http://babiak.rada24.pl/posiedzenie/16826/afa58184.html

Transmisja wideo z obrad Rady Gminy pod linkiem:

https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/240/rada-gminy-babiak.htm

Ostrzeżenie meteorologiczne.

IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 wielkopolskie (23 powiatów) od 10:00/21.10 do 20:00/21.10.2021 prędkość do 40 km/h, porywy do 90 km/h, SW i W. Dotyczy powiatów:
gostyński, grodziski, jarociński, kaliski, Kalisz, kępiński, kolski, Konin, koniński, kościański, krotoszyński, leszczyński, Leszno, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, rawicki, słupecki, średzki, śremski, turecki, wolsztyński i wrzesiński.

KONKURS GRANTOWY

Loga Rzezczpospolitej Polskiej, Logo centrum projektów cyfrowa plaska, logo unii europejskiej oraz logo funduszy europejskiejKonkurs Grantowy

Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich  w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”  Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020

Wójt Gminy Babiak ogłasza nabór  wniosków w konkursie grantowym cyfrowa gmina – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich  w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”.

Cel projektu –  wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Termin naboru: wnioski z wymaganymi załącznikami wyłącznie w formie papierowej należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Babiaku do dnia: 27 października 2021 r. w godzinach od 7.30 do 15.00.

logo Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, logo kancelarii premiera rady ministrów, logo polski ład, logo centrum projektów cyfrowa polska

Więcej „KONKURS GRANTOWY”

Usuwanie odpadów azbestowych.

Urząd Gminy w Babiaku informuje, że od 04 października 2021 roku do 04 listopada 2021 roku  przyjmowane będą w tut. Urzędzie wnioski dot. dofinansowania odbioru od właścicieli/zarządców nieruchomości składowanych odpadów azbestowych. Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach zadania pn. „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Babiak w latach 2021-2022”.

Środki na finansowanie zadania w formie dotacji, pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Budżetu Gminy Babiak.

Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy muszą  spełniać następujące warunki:

 • posiadać tytuł prawny do obiektu,
 • w zależności od charakteru planowanych prac przedłożyć zgłoszenie lub uzyskać pozwolenie na budowę od Starosty Kolskiego, jako organu administracji architektoniczno-budowlanej,
 • przedłożyć w Urzędzie Gminy w Babiaku (pokój nr 22) wypełniony wniosek wraz z załącznikami.

Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z założeniami załączonego poniżej regulaminu finansowania zadania.

Do pobrania:

W związku z epidemią koronawirusa prosimy o przestrzeganie obowiązujących w Urzędzie Gminy w Babiaku wymogów sanitarnych.