image_pdfimage_print

Nowe obowiązki dla właścicieli lub zarządzających budynkami

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW
nowe obowiązki dla właścicieli lub zarządzających budynkami
Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku będzie zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Deklaracja dotyczy źródła/źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych.
W związku z powyższym nałożono nowe obowiązki m.in.:
1) na właścicieli lub zarządców budynków lub lokali – złożenia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw:
– w terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła lub źródła spalania paliw,
– nie później niż w terminie 12 miesięcy dla źródła ciepła w budynkach już istniejących;
2) na wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast – wprowadzenia danych i informacji z deklaracji do CEEB:
– w terminie 30 dni od dnia otrzymania deklaracji w postaci pisemnej dot. pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub spalania paliw w przypadku nowo powstałych obiektów,
– w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania deklaracji w postaci pisemnej dot. źródła ciepła dla budynków już istniejących.
Deklarację można będzie złożyć:
w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB (www.zone.gunb.gov.pl),
w formie papierowej – wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Gminy.
PAMIĘTAJ!
Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Za jej brak będzie grozić grzywna, która zostanie wymierzona na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń.
Za wdrożenie, prowadzenie ewidencji i kontrole odpowiedzialny jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

XXIV Sesja Rady Gminy Babiak

XXIV SESJA  RADY  GMINY  BABIAK w kadencji 2018-2023  odbędzie się w dniu 28 maja 2021 r. tj. piątek o godz. 1200 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z następującym porządkiem obrad:

http://babiak.rada24.pl/posiedzenie/13377/ad14ee08.html

Transmisje wideo z sesji można zobaczyć:

https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/240/rada-gminy-babiak.htm

Informacja Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w związku z trwającą pandemią i zapotrzebowaniem na rehabilitację leczniczą kierowaną do pacjentów po przebytej chorobie COVID-19, uruchamia nowy profil rehabilitacji w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu i Szklarskiej Porębie.
Rehabilitacja kierowana jest szczególnie do rolników w wieku aktywności zawodowej, którzy będą mieli wskazania medyczne do rehabilitacji ogólnoustrojowej po przebytej chorobie COVID-19, spełniających warunki do skierowania na rehabilitację leczniczą.
Turnus rehabilitacyjny odbywać się będzie w trybie stacjonarnym i całodobowym w czasie 21 dni. Rolnik będzie mógł skorzystać z zagwarantowanych nieodpłatnie zabiegów leczniczych zgodnych z profilem skierowania, całodobowego wyżywienia oraz noclegów.
Podstawę do skierowania na rehabilitację leczniczą stanowi wniosek o skierowanie na rehabilitację, wystawiony przez lekarza POZ lub lekarza specjalistę.
Rehabilitacja powinna być przeprowadzona po co najmniej 12 tygodniach od zachorowania.
Warunkiem przyjęcia na rehabilitację jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.
Szczegółowe informacje o rehabilitacji leczniczej można uzyskać w najbliższej jednostce terenowej KRUS oraz pod adresem: https://www.krus.gov.pl/…/rehabilitacja-lecznicza-dla…/

Ogłoszenia dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia”
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność:

Ogłoszenie nr 19/2021

Ogłoszenie nr 20/2021

Ogłoszenie nr 21/2021

 

Informacja o spisie powszechnym

Trwa Narodowy Spis Powszechny 2021! Wejdź na spis.gov.pl lub skontaktuj się ze swoim rachmistrzem. W Gminie Babiak rachmistrzami są:
 • pan Dawid Maciejewski
 • pani Weronika Lewandowska
 • pani Monika Sędziak
Ze względu na panujący stan epidemii wywiady bezpośrednie nie będą realizowane aż do odwołania!
Jeśli jeszcze nie spisałeś się przez Internet lub na infolinii spisowej, może do Ciebie zadzwonić rachmistrz spisowy. Chcesz sprawdzić jego tożsamość? Możesz to zrobić poprzez:
 • specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie https://spis.gov.pl/
 • kontakt z infolinią spisową pod numerem 22 279 99 99, wybierz 1– Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, a następnie 2– weryfikacja tożsamości rachmistrza.
Inne ważne informacje:
 • Rachmistrzowie będą dzwonić z numeru 22 828 88 88.
 • Jeśli spisałeś się przez Internet albo poprzez infolinię spisową nikt nie będzie do Ciebie dzwonić w sprawie spisu!
 • Rachmistrzowie nie będą odwiedzać respondentów w domach aż do odwołania.
 • Rachmistrz spisowy ma oficjalny identyfikator wydany przez Wojewódzkie Biuro Spisowe zawierający imię i nazwisko, numer, godło, informację o przetwarzaniu danych osobowych.
 • Rachmistrz nie zapyta Cię o zarobki, oszczędności, cenne przedmioty w domu, numer konta, PIN do karty czy dane logowania do bankowości internetowej. Takie pytania mogą wskazywać na próbę wyłudzenia danych.
 • W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do wiarygodności i rzetelności rachmistrza spisowego, zaistniały incydent niezwłocznie zgłoś na infolinię spisową lub do właściwego Gminnego Biura Spisowego w swoim miejscu zamieszkania.
Pamiętaj, że zgodnie z ustawą rachmistrzowi nie można odmówić podania danych. Nie musisz obawiać się o bezpieczeństwo przekazanych danych, są objęte tajemnicą statystyczną.
Każda osoba biorąca udział w spisie ma zapewnioną pełną anonimowość. Osoby wykonujące prace spisowe są zobowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Za jej niedotrzymanie grożą sankcje, w tym kara pozbawienia wolności.
Rachmistrzowe realizują spis z dwóch numerów telefonów: 22 828 88 88 lub infolinni sipowej 22 279 99 99

Czyste powietrze

Ważne zmiany w programie „Czyste Powietrze” – już niedługo wycofane zostaną dotacje na kotły węglowe, podwyższone będą też progi dochodowe.
Gmina Babiak czynnie uczestniczy w programie „Czyste Powietrze”, a urzędnicy pomagają mieszkańcom w wypełnianiu wniosków. Już niedługo zmienią się jednak zasady korzystania z dofinansowań. Zakup i montaż kotła na węgiel będzie możliwy tylko do 31 grudnia 2021 r., co oznacza, że od 1 stycznia 2022 r. nie będzie dotacji na to źródło ciepła. Ponadto od 1 lipca 2021 r. planowane jest zwiększenie obecnych progów dochodowych uprawniających do podwyższonego poziomu dofinansowania, czyli do uzyskania do 37 tys. zł bezzwrotnej dotacji.
Jednocześnie przypominamy o funkcjonowaniu punktu konsultacyjnego dotyczącego realizacji programu czyste powietrze w Gminie Babiak. Pracownik urzędu jest do Państwa dyspozycji w każdy wtorek i czwartek w godzinach 7:30 do 15:30.

Informacja

Uprzejmie informujemy, że prawidłowym numerem konta, na który należy dokonywać wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
BS Ślesin/o Babiak 56 8534 0006 0200 0909 2000 0320

Narodowy Spis Powszechny 2021

Od 1 kwietnia do 30 września 2021r. trwa NSP 2021r.

Udział w spisie jest obowiązkowy.

Wejdź na stronę GUS spis.gov.pl i wypełnij formularz spisowy bądź zadzwoń i  umów się na samospis w gminnym punkcie spisowym (Urząd Gminy w Babiaku, ul. Plac Wolności 5, pokój nr. 14, tel. 63 27 11 071).

Samospisu można również dokonać dzwoniąc na Infolinię: 22 279 99 99.

Od maja prace rozpoczną Rachmistrze spisowi. Na terenie Gminy Babiak powołano 3 Rachmistrzy.

 

Uwaga na oszustów. Rachmistrz nie pobiera opłaty za spisanie. Nie pyta o numer dowodu osobistego, stan majątkowy, wartość budynku, wielkość wynagrodzenia, środki na rachunku bankowym.

Pytania dotyczą m.in.:

* danych podstawowych, w tym PESEL, płeć, data urodzenia,

* danych odnośnie zamieszkania w Polsce lub za granicą , w tym adresu, okresu przebywania, wyjazdów,

* danych dotyczących domu lub lokalu, w którym przebywasz, np. ilość lokali, sposobu ogrzewania, rodzaju prawa własności, roku oddania domu do użytku,

* stopnia pokrewieństwa z pozostałymi osobami zamieszkującymi dany lokal,

* danych dotyczących kwestionariusza osobowego, np. obywatelstwa, narodowości, języka, wyznania, niepełnosprawności,

* danych dotyczących aktywności zawodowej, np. statusu bezrobotnego, form poszukiwania pracy, rodzaju pracy zawodowej,

* danych społeczno-demograficznych, np. stanu cywilnego, związków nieformalnych, poziomu wykształcenia, okresów emigracji.

Dane są bezpieczne, nie obawiaj się. Chroni je tajemnica statystyczna.

XXIII Sesja Rady Gminy Babiak

XXIII Sesja Rady Gminy Babiak odbędzie się w  dniu 28 kwietnia 2021 r. tj. środa o godz. 12:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z porządkiem obrad: http://babiak.rada24.pl/posiedzenie/13028/4080551c.html

Transmisja wideo z sesji na platformie Esesja.tv:

https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/240/rada-gminy-babiak.htm