image_pdfimage_print

ODBIÓR ODZIEŻY I TEKSTYLIÓW

Urząd Gminy w Babiaku informuje, ze od dnia 6 maja 2022 r. w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Poloniszu, rozpoczynamy przyjmowanie nowej wysegregowanej frakcji odpadów z gospodarstw domowych tj. odzieży i tekstyliów. PSZOK czynny jest :

  • w piątki – w godz. 11 – 18;
  • w soboty – w godz. 8 – 15.

Usługa dotyczy ilości, które wskazują na to, że zostały wytworzone w gospodarstwach domowych, a nie na przykład pochodzą z działalności gospodarczej.

Do odpadów tych zaliczamy: ubrania, obrusy, pościel, ręczniki, firany, zasłony, chusty, szale, kołdry, poduszki, koce itp.

Nie będą przyjmowane: pampersy, parasole, obuwie, odzież zanieczyszczona różnymi substancjami i odzież robocza.

XXXIV Sesja Rady Gminy Babiak

XXXIV Sesja Rady Gminy Babiak odbędzie się w dniu 6 maja 2022 r. tj. piątek o godz. 12:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z następującym porządkiem obrad:
https://babiak.esesja.pl/posiedzenie/a2fe8031-c5a1-4
Transmisja wideo z obrad Rady Gminy pod linkiem:
https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/240/rada-gminy-babiak.htm

Nabór wniosków w ramach programu: „Usuwanie folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”

Gmina Babiak otrzymała dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na odbiór odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Przedsięwzięcie polega na odbiorze, transporcie oraz odzysku lub unieszkodliwieniu folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Babiak.

Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z transportem odpadów od wnioskodawcy do miejsca odbierania odpadów, podatku VAT oraz części kosztów niepokrytych z dotacji.

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej stanowi pomoc de minimis.

W związku z tym pomoc zostanie przyznana rolnikom, których limit pomocy de minimis w rolnictwie przyznany w ciągu ostatnich trzech lat nie przekroczył 20 000 euro. 

Przypominamy również, że rolnicy zobowiązani do rejestracji w bazie BDO (gospodarstwa rolne powyżej 75 ha) muszą wygenerować przed odbiorem odpadów karty przekazania odpadów.

W celu skorzystania z dofinansowania należy złożyć wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami w terminie od 2 maja 2022 r. do 13 maja 2022 r.

Wzór wniosku oraz Regulamin dofinansowania dostępny jest w Urzędzie Gminy w Babiaku, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy w Babiaku – http://babiak.org.pl

Rolnicy, którzy zgłoszą chęć udziału w programie są zobowiązani we własnym zakresie dostarczyć folię rolniczą i inne odpady pochodzące z produkcji rolniczej do wskazanego miejsca, tj. Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Poloniszu.

Informacja o terminie zbiórki zostanie przekazana w najbliższym czasie rolnikom.

UWAGA!

Odpady przekazywane do punktu zbierania muszą być oczyszczone z resztek organicznych, ziemi i pozbawione innej zawartości. Odpady powinny być posegregowane i wydzielone według niżej określonych kategorii:

– odpady z folii rolniczej,
– siatka do owijania balotów,
– sznurek do owijania balotów,
– opakowania po nawozach,
– opakowania/worki typu Big Bag.

Każda kategoria odpadów winna być dostarczona na miejsce zbiórki, w taki sposób, aby umożliwić jej zważenie na wadze przenośnej (np. zapakowana w Big-Bagi związane sznurkiem). Odpady zanieczyszczone i nieposegregowane nie zostaną odebrane.

Wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją tego zadania można uzyskać w Urzędzie Gminy w Babiaku, pok. 34 lub pod nr tel. 63 27 11 071 wew. 139.

Załączniki:

Zarządzenie i regulamin

Wniosek o dofinansowanie

Formularz de minimis

Ostrzeżenie meteorologiczne.

IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 wielkopolskie (19 powiatów) od 15:00/04.04 do
01:00/05.04.2022 prędkość do 35 km/h, porywy do 80 km/h, SW. Dotyczy powiatów:
gnieźnieński, gostyński, jarociński, kaliski, Kalisz, kępiński, kolski, Konin, koniński,
krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, rawicki, słupecki, średzki, śremski, turecki
i wrzesiński.

Ankieta internetowa – Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia”

SZANOWNI MIESZKAŃCY OBSZARU STOWARZYSZENIA „WIELKOPOLSKA WSCHODNIA”!
Zapraszamy serdecznie do wypełnienia krótkiej anonimowej ankiety internetowej (link na dole postu) .
Funkcjonowanie naszej Lokalnej Grupy Działania opiera się na realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, opracowanej wspólnie z mieszkańcami naszego regionu. Strategia ta wdrażana jest przez szereg przedsięwzięć, których zadaniem jest realizacja potrzeb mieszkańców Państwa zdanie jest dla nas bardzo istotne.
W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie i pomoc w procesie monitoringu i ewaluacji, poprzez wypełnienie krótkiej anonimowej ankiety internetowej dot. badania poziomu satysfakcji mieszkańców (link na dole postu) Wszystkie dane pozyskane w ramach tej ankiety będą traktowane poufnie, a analizy dotyczyć będą jedynie uogólnionych opinii.
W razie pytań lub uwag zapraszamy do kontaktu z Biurem LGD tel. 63 245 18 58, email biuro@wielkopolskawschodnia.pl