Bezdomne zwierzęta

 

Szukamy nowych domów dla bezdomnych psów, które aktualnie przebywają w punkcie czasowego przetrzymywania zwierząt, znajdującym się przy Urzędzie Gminy w Babiaku – Referat Spraw Komunalnych, ul. Poznańska 24. Wszystkie zwierzaki są zaszczepione przeciw wściekliźnie, a suki zostały dodatkowo wysterylizowane. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny pod nr (63) 27 11 071.

Przypominamy o OBOWIĄZKACH właścicieli i opiekunów psów:

W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi psów biegających bez opieki na terenie naszej Gminy przypominamy Mieszkańcom o obowiązkach ciążących na właścicielach i opiekunach psów:

d 1 stycznia 2012 roku obowiązuje w Polsce nowe prawo o ochronie zwierząt. Zgodnie z art. 9 ustawy: „Kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody.  Uwięź, na której jest trzymane zwierzę, nie może powodować u niego urazów ani cierpień oraz musi mu zapewnić możliwość niezbędnego ruchu”.

Niepokojąca jest nadmierna, z roku na rok rosnąca liczba zwierząt wałęsających się po gminie, wynikająca w większości przypadków z ludzkiej nieodpowiedzialności za własne zwierzęta. Dlatego bardzo ważne jest by informować Policję lub Urząd Gminy w Babiaku o przypadkach takich właścicieli, w celu podjęcia odpowiednich kroków wobec nich.

Czynnikiem wskazującym na „bezpańskość” czy „bezdomność” psa nie może być tylko fakt, że zwierzę biega bez opieki i pojawia się o odpowiednich porach w danej okolicy. Takie przypadki są szczególnie liczne w okresie godowym zwierząt. Niewskazane jest, by w okresie wiosennym i wczesnej jesieni dokarmiać jakiekolwiek wałęsające się psy, tym bardziej psów tych nie powinno zamykać się na terenie swojej nieruchomości, chyba, że przyjmujemy psa na „zawsze”. Zwierzę, o ile nie jest dokarmiane w końcu odejdzie i wróci do swojego właściciela.

Od mieszkańców, którzy zapewnili wałęsającemu się psu na terenie swojej nieruchomości schronienie oraz wyżywienie, zgłoszenia odbioru zwierzęcia jako bezdomnego nie będą przyjmowane.

Gmina podejmie interwencję wyłapania zwierzęcia i zapewni mu opiekę tylko w razie potwierdzonej bezdomności zwierzęcia oraz w przypadkach zagrożenia zdrowia mieszkańców – gdy pies jest agresywny i atakuje mieszkańców.

Bezdomność psów to problem cywilizacyjny. Każdy z nas może jednak znacznie zminimalizować jego skalę – wystarczy być odpowiedzialnym  za oswojonego przez siebie czworonoga!