Segregacja odpadów

Ustawa zobowiązuje wszystkich mieszkańców do zbierania odpadów w sposób selektywny z podziałem na wymagane frakcje tj.:  papier, szkło, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe.

Sposób zbierania i odbierania tych opadów będzie zróżnicowany, w zależności od rodzaju odpadów i rodzaju zabudowy. I tak:

w zabudowie jednorodzinnej – selektywna zbiórka odpadów odbywać się będzie w systemie workowym. Każde gospodarstwo domowe otrzyma nieodpłatnie 3 worki,  w których gromadzić będzie surowce wtórne,

w zabudowie wielorodzinnej (powyżej 7 lokali) – każda wspólnota zostanie wyposażona w zestaw pojemników do selektywnej zbiórki odpadów o pojemności od 1,5 – 2,5 m3.

 Zasady segregacji:

TWORZYWA SZTUCZNE / METAL /OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE

(pojemnik lub worek  koloru żółtego)

Tutaj wrzucaj:

Tutaj nie wrzucaj:

– butelki typu PET (zgniecione)- plastikowe zakrętki

– butelki po płynach do mycia, szamponach itp.

– worki, reklamówki (bez zawartości)

– plastikowe koszyczki po owocach

– opakowania wielomateriałowe typu tetra-pak (po sokach, mleku itp.)

– wszelkie inne produkty/opakowania z tworzyw sztucznych, które oznakowane są symbolem przydatności do recyklingu

– puszki po napojach, produktach spożywczych (konserwy itp.)

– drobne części metalu

– kapsle, metalowe pokrywki ze słoików

– metalowe narzędzia

– folia aluminiowa

– butelek i pojemników z zawartością- opakowań po aerozolach

– baterii

– opakowań po lekach

– zabawek

– zużytego sprzętu AGD

– zużytego sprzętu elektronicznego

– styropianu

– tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego

– opakowań i butelek po olejach, smarach, płynie chłodniczym,

– puszek i pojemników po farbach i lakierach

– opakowań po chemikaliach, środkach chwasto – i owadobójczych

– opakowań zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi

 

SZKŁO

(pojemnik lub worek  koloru białego)

Tutaj wrzucaj:

Tutaj nie wrzucaj:

– opakowania szklane białe i kolorowe,- słoiki bez pokrywek,

– kufle szklane,

– szklane kolorowe i białe opakowania po kosmetykach (bez zawartości)

 

 

– szkła kryształowego,- ceramiki, porcelany, fajansu,

– szyb, luster, żarówek,

– zniczy z woskiem,

– szkła żaroodpornego

– ekranów telewizyjnych, monitorów komp.

 

 

PAPIER / TEKTURA

(pojemnik lub worek  koloru niebieskiego)

Tutaj wrzucaj:

Tutaj nie wrzucaj:

– gazety, książki, zeszyty,- katalogi, ulotki, foldery,

– torby i worki papierowe,

– tekturę i kartony oraz opakowanie wykonane z tych surowców.

– opakowań z zawartością np. żywnością,    wapnem, cementem,- kalki technicznej

– brudnego i tłustego papieru,

– pieluch jednorazowych,

– tapet

 

 

 

ODPADY ULEGAJACE BIODEGRADACJI

(pojemnik lub worek  koloru brązowego)

Tutaj wrzucaj:

Tutaj nie wrzucaj:

-trawa, liście- małe kawałki drewna, np. gałązki po      przycinaniu drzew

– kwiaty cięte i doniczkowe.

Tutaj możesz wrzucać także:

– resztki owoców i warzyw

– skorupki po jajkach i orzechach

– skórki po owocach i warzywach,

 

 

-resztek ryb, wędlin, mięs, kości,- folii i reklamówek,

– pampersów, tekstyliów,

– papieru lakierowanego lub foliowanego,

– zatłuszczonego i brudnego papieru

– płynnych odpadów kuchennych,

– odpadów higienicznych, leków,

– kamieni, popiołu i żużlu,

– odpadów niebiodegradowalnych

 

 

 

Odpady biodegradowalane tj. resztki żywności, skoszona trawa, liście, chwasty, drobne gałęzie i inne odpady roślinne będzie można składować w przydomowym kompostowniku. Ponadto odpady  te można zbierać w workach koloru brązowego i samodzielnie dostarczyć do GPZO w Poloniszu.

 

Posegregowane odpady w workach będą odbierane raz na 2 miesiące. Szczegółowy harmonogram, a także sposób odbioru odpadów komunalnych zostanie podany do wiadomości w późniejszym terminie, po rozstrzygnięciu przetargu na odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy Babiak.

W wyznaczonym dniu zapełnione worki należy wystawić przed posesję w dobrze widocznym i łatwo dostępnym miejscu, najpóźniej do godziny 7:00. Jeśli zdarzy się, że ktoś zapomni wystawić worki albo zrobi to zbyt późno, worki nie zostaną odebrane. W takim przypadku worki należy wystawić  w następnym terminie wyznaczonym w harmonogramie lub dowieźć do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów w Poloniszu.

W miarę możliwości worki należy zapełnić maksymalnie, nie powodując ich przepełnienia, tak aby była możliwość zawiązania worków. Wystawiamy tylko zapełnione worki, np. jeśli worek na makulaturę nie jest jeszcze zapełniony nie trzeba wystawiać go przy każdym odbiorze. Jedynie wtedy, kiedy się zapełni.

Przedsiębiorca odbierając worki z surowcami wtórnymi, zostawi po jednym worku w takim kolorze w jakim zostały wystawione do odebrania, np. jeśli wystawimy worek żółty i niebieski, przedsiębiorca zostawi po jednym worku żółtym i niebieskim.

Jeśli natomiast otrzymana ilość worków będzie niewystarczająca istnieje możliwość indywidualnego ich odbioru u Sołtysa lub w Urzędzie Gminy w Babiaku.